UPH Academy

UPH Friskvårdskonsulent:

 • Anatomi & fysiologi: Invärtes anatomi (kroppens byggnad & inre funktioner). Osteologi (studier om skelett, leder, byggnad & funktion). Myologi (skelettmuskulaturens ursprung, fäste & funktion)
 • Biomekanik: Rörelseförmåga & aktionspotential. Orsaksdiagnostik. Kroppsmedvetenhet.
 • Praktik: Teoretisk samt praktisk kunskap i hundmassage.
 • Företagsekonomi
 • Lagar & förordningar: Befintlig lagstiftning som berör hundägande & hantering av hund.
 • Träningfysiologi: Kunna upprätta ett träningsprogram för hundar med hänsyn till hundens behov i respektive gren samt återanpassa hunden vid rehabtillstånd. Olika former av träning & dess påverkan på skelett, muskulatur & cirkulation.
 • Patologi: Grundläggande sjukdomslära. Tandvård, akutsjukvård anpassad för friskvårdssyfte samt grundläggande kunskaper i smittovägar & smittskydd.
 • Näringslära: Grundläggande kunskaper i näringslära.
 • Etologi & problembeteende: Hundens beteende i flock, som enskild individ samt i samverkan med människan både som arbetande hund & sällskapsdjur.

UPH Canineopat ®: (förutom det som ingick i UPH Friskvårdskonsulent ingick även)

 • Rehabilitering: Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning & rehabilitering. Behandlingsmetoder.
 • Elektroterapi

UPH diplomerad massageterapeut hund

Djurvårdare på utökad nivå 2 hund D9

 

Svenska Fysioterapiskolan

Diplomerad balansbollsinstruktör steg 1 & 2:

 • Hur man jobbar med balansbollar för att stärka hundens muskulatur & koordination.
 • Att arbeta med balansboll inom rehabilitering & friskvårdssyfte
 • Hundens muskulatur
 • Arbetsställning, säkerhet & teknik.
 • Övningar för specifika skador, träningsupplägg, kompletterande träning
 • Träningsplaner

Mera rörelser:

 • Rörelseanalyser
 • Belastning i olika faser
 • Hur hud & päls rör sig i förhållande till kroppen
 • Förståelse för hundens problematik genom undersökning & palpering

Fördjupning i rörelser & undersökningsteknik:

En djupdykning i rörelseanalyser & undersökning, speciellt för canineopater, fysioterapeuter & massörer.

Anatomi – en djupdykning bindväv, muskler, senor & ligament:

 • Praktisk utbildning för dem som arbetar med hundens kropp.
 • Anatomi där man tittar på hundens vävnader i detlaj.
 • Studerar strukturer, funktioner & kopplingar
 • Ger en verklig uppfattning om muskulaturens sammansättning & hur musklerna ser ut i förhållande till varandra.

Friskvård & träning av hund (Föreläsning)

 

Alupo Hundkunskap

Hundars PTSD & traumabearbetning (Föreläsning)

 

Per Jensen, Den missuppfattade hunden (Föreläsning)

Vattenträning för hund, Strömsholms rehabavdelning & Susanne Rydberg (Föreläsning)

Drag & löpträning för hund, Strömsholms rehabavdelning (Föreläsning)

 

Länkar om du vill läsa mer:

https://www.uph.nu/hundutbildningar

https://www.fysioterapiskolan.se/

https://www.carolinealupo.se/

http://www.perjensen.se/

https://evidensia.se/klinik/evidensia-specialistdjursjukhuset-stromsholm/forelasningar-i-stromsholm/